Vergoedingen

Logopedische zorg wordt in 2015 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. PUUR logopedie heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

De kosten voor logopedie voor verzekerden vanaf 18 jaar vallen wel onder het eigen risico. Voor 2015 is dit standaard eigen risico wettelijk vastgesteld op € 375,–. Daarnaast heeft u uw eigen risico mogelijk verhoogd bij het afsluiten van uw zorgverzekering in ruil voor een korting op de maandelijkse premie. Het is raadzaam om voorafgaand aan uw eerste consult uw zorgverzekering te checken, zodat u niet voor onvoorziene kosten komt te staan.

Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zullen dus niet met een eigen risico verrekend worden.