Wat doet de logopedist: stotteren en broddelen

Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of herhalingen in de zinnen hoorbaar. Tevens kan er sprake zijn van woordvindingsproblemen.

Taalgebruik
Bij problemen in het taalgebruik zijn er problemen met het gebruiken van taal in de communicatie en zijn er moeilijkheden in de communicatievoorwaarden; bijvoorbeeld beurtgedrag, luisteren en oogcontact in gesprekssituaties.

Kenmerken van een vertraagde taalontwikkeling zijn: (nog) niet spreken of minder spreken dan leeftijdsgenootjes, spreken in onvolledige zinnen, moeite met het formuleren van zinnen, niet begrijpen van talige opdrachten, matige woordenschat, problemen met woordvorming, verhaalstructuur, taalgebruik en communicatievoorwaarden. Een vertraging in de taalontwikkeling kan problemen geven; het kind wordt niet goed begrepen en kan zich onvoldoende uiten. Dit kan zelfs tot gedragsproblemen leiden.

Ga terug