Wat doet de logopedist: spraak

Onduidelijk spreken
Te snel of onduidelijk spreken kan veroorzaakt worden door: het niet of verkeerd uitspreken van klanken, lispelen of slissen, tussentandse spraak, binnensmonds praten, te hoog spreektempo of te weinig spreekzekerheid. Lispelen, slissen en tussentandse spraak komen vaak voor in combinatie met afwijkende mondgewoonten.

Ga terug