Werkwijze

Behandeltraject

Aanmelding
Nieuwe cliënten kunnen zich op twee manieren aanmelden via de mail of telefonisch. Voor beide manieren geldt dat u een aantal gegevens moet doorgeven. Binnen enkele dagen wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een eventuele afspraak.

De eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak maken we met elkaar kennis en wordt u uitgenodigd om uw hulpvraag met ons te delen. De logopedist verzamelt algemene gegevens en ontvangt van u een verwijsbrief van de huisarts of specialist. Bij Directe Toegang Logopedie wordt eerst bekeken of er sprake is van rode vlaggen. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de klacht, is samenwerking met anderen bijna altijd van belang. Om deze contacten aan te mogen gaan, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen. Wij vragen u mee te nemen:
  • de zorgverzekeringpas van de cliënt
  • de verwijzing van de huisarts of specialist
  • een ID bewijs
Onderzoek en/of observatie
Door middel van een test, toets en/of een (spel) observatie onderzoeken wij de klacht/hulpvraag. Als behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald.

Behandeling
Hierna volgt de behandeling. Cliënten worden meestal één keer per week gedurende 25 minuten behandeld. Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van de klacht, de motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit kan een behandeling enkele weken tot ongeveer een jaar duren. Bij de begeleiding van kinderen zijn de ouders meestal aanwezig. Tijdens en vooral na de therapie wordt actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Evaluaties
Tijdens het behandeltraject worden regelmatig evaluaties uitgevoerd om het verloop van de behandeling te monitoren en samen met u te kijken of er aanpassingen aan het behandelplan nodig zijn.

Afsluiting
Door een onderzoek, test of (spel) observatie wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. In andere gevallen wordt in overleg met u als (ouder[s] van een) cliënt een controle afgesproken.

Annuleren afspraak
Bent u verhinderd, dan dient u de afspraak 24 uur van te voren telefonisch te annuleren bij de behandelend logopedist (of inspreken op de voicemail). Het juiste telefoonnummer vindt u onder contact. Bij ziekte kunt u de afspraak voor 08:30 uur op dezelfde dag telefonisch annuleren bij de behandelend logopedist. Wanneer u een afspraak niet of niet correct annuleert, ontvangt u van ons een nota. Deze nota bedraagt 75% van het totaaltarief. Dit tarief is landelijk vastgesteld.