Wanneer

De logopedist houdt zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, spraak, stem en gehoor met daarbij alle aanverwante stoornissen. In een allround logopediepraktijk zien de logopedisten in het algemeen de volgende problemen: afwijkende spraak- en/of taalontwikkeling, articulatieproblemen, slikproblemen, stotteren en broddelen, problemen met ademen zoals hyperventilatie, stemklachten, afwijkende mondgewoonten, spraak- en taalproblemen ten gevolge van hersenbeschadiging en ten slotte gehoorproblemen.

Logopedische behandelgebieden kunnen die van andere hulpverleners overlappen. Focus van PUUR logopedie ligt daarom op intensieve samenwerking met huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, scholen, peuterspeelzalen/kinderdagverblijven, consultatiebureau, tandartsen/orthodontisten en orthopedagogen.