Wat doet de logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt problemen die zich voordoen op het gebied van spraak, taal, stem, stotteren, afwijkende mondgewoonten, lees- en spellingsproblemen en communicatie. Hieronder ziet u per gebied welke problemen zich voor kunnen doen:

Spraak
Onduidelijk spreken
Stotteren en broddelen
Taal
Adem en stem
Stembandverlamming
Hyperventilatie
Afwijkende mondgewoonten